Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4

In data de 30.08.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile.
Principala modificare se refera la eliminarea conditiei referitoare la “demararea lucrarilor” pentru fisele de proiecte nefinalizate din cadrul Obiectivului specific 4.1.
 
Sinteza modificarilor
Document Cadru de Implementare
Orientari pentru Axa prioritara 4
Ordin de modificare