Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile.
Astfel, principalele prevederi se refera la:

  • Stabilirea atributiei delegate Autoritatilor Urbane de catre AMPOR, respectiv atributia de selectare strategica a fiselor de proiecte propuse spre finantare in cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020;
  • Derularea unor apeluri de fise de proiecte la nivelul fiecarei Autoritati Urbane si actualizarea metodologiei de lucru prevazute initial;
  • Actualizarea informatiilor privind modul de constituire al Autoritatilor Urbane, inclusiv respectarea principiului de separare a functiilor;
  • Clarificarea unor aspecte procedurale;

Documentul-suport Orientari pentru Axa prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile, sinteza principalelor modificari ale DCI, precum si forma consolidata a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile pot fi descarcate aici: inforegionordest.ro/axa-4.

Orientari pentru Axa prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile
Sinteza principalelor modificari ale DCI
Forma consolidata a DCI Axa Prioritara 4