Modificarea formei de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

In data de 28.11.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul de modificare a clauzelor specifice destinate apelurilor de proiecte nefinalizate, POR 2014-2020. Modificarea prevede clarificarea modalitatii mecanismului platilor pentru beneficiarii contractelor de finantare destinate proiectelor nefinalizate, respectiv direct de acestia prin reintregirea sursei de finantare sau de catre AMPOR/MDRAP (ex. finantari din PNDL, POR 2007-2013, alte PO uri). Acest ordin se refera la prioritatile de investitie 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2, 10.1.
 
In completare, la ghidul aferent 10.1 apel dedicat Ministerului Educatiei Nationale, sectiunea Sectiunea 4.1 ”Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor”, punctul ”Drepturi asupra infrastructurii (teren/cladire)” se modifica pentru corelarea cu ordinul MDRAP nr. 5525/28.08.2018, fiind o eroare in publicarea formei consolidate a ghidului respectiv.
 
Restul conditiilor si prevederilor din ghidurile specifice raman neschimbate.
 
Descarca Ordin de modificare
Descarca Anexe ordin