Modificarea Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020 / 12.07.2017

In 12 iulie 2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce contine conditii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificarea prevede extinderea termenului pentru depunerea autorizatiei de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de precontractare. Noul termen este 90 de zile calendaristice (fata de 60 de zile calendaristice, cât era prevazut înainte de modificare) calculate de la data primirii de catre solicitant a notificarii privind demararea etapei precontractuale.

Modificarea mai sus mentionata se aplica pentru apelurile deschise la data publicarii ordinului de modificare, pentru proiectele pentru care nu a fost demarata etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul General ramân neschimbate.

Ghid General POR 2014-2020 (actualizat 12.07.2017)

 

Ordin de modificare a Ghidului General