Modificarea Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020 / 31.05.2017

In 31.05.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce contine conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.
 
Principalele modificari vizeaza:

  • corectarea erorilor materiale din forma orientativa a contractului de finantare anexat la ghidul general;
  • s-a inclus limitarea ipotecarii pana la cel mult valoarea totala a proiectului, in scopul implementarii proiectului/asigurarii sustenabilitatii investitiei, a obiectelor/bunurilor finantate prin Contractul de finantare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
  • a fost specificata, la art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Conditii generale POR, posibilitatea rezilierii contractului de finantare in cazul in care lansarea achizitiei privind realizarea proiectului tehnic sau a achizitiei principale de lucrari/echipamente in cadrul proiectului nu se realizeaza in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare contractului de finantare;
  • textul ghidului general a fost modificat prin includerea la momentul contractarii a formularului nr 1 - Fisa de fundamentare. Proiect propus la finantare/finantat din fonduri europene in conformitate cu HG.93/2016 in vederea obtinerii vizei de control financiar preventiv. In consecinta a fost actualizat Modelul A - Opisul cererii de finantare.
  • au fost actualizate sectiunile referitoare la CLLD avand in vedere faptul ca Ministerul Fondurilor Europene a fost reorganizat in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
  • a fost modificat art. 2, alin. (2) prin modificarea modalitatii de exprimare asupra perioadei de implementare in vederea plierii acesteia pentru proiectele depuse si contractate in format clasic si a fost inclusa obligatia Beneficiarului de a depune proiectul tehnic ulterior semnarii contractului de finantare, pentru a fi verificat de catre OI prin aplicarea grilei corespunzatoare din cadrul ghidului specific, putand propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate masurile necesare, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finantare.

Modificarile respective se vor avea in vedere pentru apelurile care urmeaza a fi lansate in cadrul POR 2014-2020. Pentru apelurile lansate inainte de data publicarii prezentului ordin, modificarile se aplica pentru proiectele pentru care nu a fost semnat contractul de finantare la nivelul MDRAPFE.
Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul General raman neschimbate.

Ghid general POR 2014-2020 (actualizat 31.05.2017)

Ordin de modificare a Ghidului General