Modificarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR3.1/B

În data de 27.07.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI .

Principalele modificari se refera la:

  • Revizuirea punctului 1) "Documente statutare ale solicitantului si, daca este cazul, ale partenerilor", subsectiunea 5.4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finantare, sectiunea 5.4 - Anexele la cererea de finantare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
  • Revizuirea punctului 18) "Hotarârea/ decizia (Hotarârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentatiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect", subsectiunea 5.4.1- Anexele obligatorii la depunerea cererii de finantare, sectiunea 5.4 - Anexele la cererea de finantare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
  • Revizuirea Notelor de subsol nr. 10, 11 si 12 aferente punctului 10- "Interventiile propuse pentru cladire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primara, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate depasi valorile mentionate în tabelul mentionat la prezentul punct 10, sectiunea 4.2 din Ghidul specific", Sectiunea 4.2 - Eligibilitatea proiectului, a componentelor (cladirilor) individuale care îl compun, precum şi a activitatilor, din cadrul Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
  • Revizuirea/interpretarea punctului XXI din cadrul Anexei 3.1.B-2 – Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii (Grila CAE), ataşata la Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
  • Revizuirea/interpretarea punctului XXII din cadrul Anexei 3.1.B-2. ITI – Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii (Grila CAE), ataşata la Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1.
  • Modificarile se aplica pentru proiectele pentru care nu a fost demarata etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Descarca Ghidul modificat!

Vezi Sinteza modificarilor!