Modificarea Ghidului Solicitantului - apel de proiecte POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate

In data de 15.10.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate”.
 
Modificarile vizeaza:
- adaptarea unor cerinte privind documentatia tehnico-economica la specificul proiectelor nefinalizate;
- includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile privind achizitia mijloacelor de transport public;
 
Descarca Ghid specific 15.10.2018
Descarca Ordin de modificare
Descarca Sinteza modificarilor 15.10.2018