Modificarea Ghidului Solicitantului - apel de proiecte POR/2018/4/4.1/2/ proiecte nefinalizate

In data de 09.10.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”.
 
Modificarile vizeaza:
-adaptarea unor cerinte privind documentatia tehnico-economica la specificul proiectelor nefinalizate;
-includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile privind achizitia si modernizarea mijloacelor de transport public;
 
Ghid specific 09.10.2018
Sinteza modificarilor 09.10.2018
Ordin de modificare 5876/09.10.2018