Modificarea Ghidului Solicitantului P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilitaţi

În 12.07.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati din cadrul POR 2014-2020.

Principalele modificari se refera la:

  1. Prelungirea perioadei de pregatire proiecte si deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017.
  2. Corectarea unor necorelari între cerintele din ghidul solicitantului si anexele sale.
  3. Inserare clauza specifica privitoare la scaderea valorii eligibile sub valoarea eligibila minima, dupa semnarea contractului de finantare, ca urmare a desfasurarii procedurii de achizitie publica.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul specific ramân neschimbate.

Ghid Specific 8.1/8.3/B - 12.07.2017

Sinteza modificari_12.07.2017

Ordin de modificare Ghid specific