Modificarea Ghidului Solicitantului P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi

În 12.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi din cadrul POR 2014-2020.

Principalele modificări se refera la:

  1. Prelungirea perioadei de pregatire proiecte si deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017.
  2. Corectarea unor necorelări între cerințele din ghidul solicitantului și anexele sale.
  3. Inserare clauză specifică privitoare la scăderea valorii eligibile sub valoarea eligibilă minimă, după semnarea contractului de finanțare, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Ghid Specific 8.1/8.3/B - 12.07.2017

Sinteza modificari_12.07.2017

Ordin de modificare Ghid specific

Cauta fonduri