Modificarea Ghidului solicitantului pentru Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)

AM POR 2014-2020 a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/9/9.1/1/ Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Principalele modificari vizeaza:

  • Actualizarea Anexei 2 – Grila de verificare- sectiunea intreprinderi de economie sociala de insertie in conformitate cu prevederile ghidului specific si a Ordinului pentru schema de minimis privind intreprinderile de economie sociala de insertie
  • Detalierea prevederilor privind procedura de verificare si contractare PI 9.1.

Restul modificarilor din cadrul ghidului specific se regasesc in documentul Sinteza modificari.

Corrigendum nr.2 – 11.11.2020
Sinteza modificari
Ordin de modificare 4078/11.11.2020