Modificarea Ghidului Solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane

MDRAPFE a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI”.
 
Principalele modificari se refera la urmatoarele aspecte:
- Separarea etapei de verificare a conformitatii administrative si a admisibilitatii Planului de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D) de etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii (CAE) cererii de finantare la care P.M.U.D a fost anexat si depus in MySMIS;
- Pentru dovedirea dreptului de proprietate publica, se vor prezenta extrasul de carte funciara actualizat cu inscrierea definitiva a dreptului de proprietate publica (inclusiv incheierea) sau, in situatia anumitor bunuri mobile, retele de utilitati publice si in alte situatii in care nu a fost realizata cadastrarea imobilelor, Hotararea de Guvern de atestare a domeniului public, pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), cel mai tarziu in termen de maximum 1 an de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare;
 
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific
Ordin 7065/07.12.2017