Modificarea Ghidului Solicitantului POR 2016/6/6.1/2 privind modernizarea drumurilor judetene

MDRAPFE a emis in data de 7 decembrie 2017 ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2, din cadrul POR 2014-2020.
 
Principalele modificari prevad:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maximum un an de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare.
 
2. Hotararile de Guvern aprobate privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public judetean sau de interes local/ sau documente cadastrale si inregistrarea imobilelor in registre se vor putea depune pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maximum un an de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare.
 
3. Actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv a clauzelor contractuale specifice, urmare modificarilor formei de contract din Ghidul general, precum si urmare modificarii legii 265/2008 prin care se elimina obligativitatea intocmirii auditului rutier pentru drumurile judetene.
 
Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul specific raman neschimbate.
 
Descarca Ghid
Descarca Sinteza modificari
Ordin 7052/07.12.2017