Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.1.A (Apel 2016, Apel 2019)

Prin Ordinele MLPDA nr. 1468 si 1469 din 06.05.2020 se modifica ghidurile specifice si conditiile contractuale specifice pentru proiectele aferente PI 2.1, apelurile 2016 si 2019, in sensul introducerii posibilitatii de a prelungi perioada de implementare a proiectelor cu 12 luni, in cazuri justificate de circumstante legate de pandemia de Covid19.

Conditii specifice aplicabile Prioritatii de investitii 2.1

Ordin 1468/06.05.2020 – apel 2019
Ordin 1469/06.05.2020 – apel 2016

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022