Modificarea Ghidului specific 1.1.A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic

MDRAP a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic
 
Principale modificari sunt:
1. Includerea drepturilor de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat), dreptul de inchiriere/locatiune pentru proiectele care nu includ lucrari de construire pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de construire in conformitate cu prevderile legale in vigoare.
2. Mentionarea faptului ca asigurarea contributiei financiare proprii a solicitantului si/sau liderului de proiect si/sau a partenerilor pentru implementarea proiectulu se asigura fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public. In acest sens a fost actualizat si ghidul specific aplicabil. In acest sens, au fost corelate prevederile ghidului specific cu hotararea CMPOR nr. 94/26.06.2018.
3. Extinderea termenului la 90 de zile calendaristice calculate de la data primirii solicitantului a adresei privind demararea etapei precontractuale pentru situatia in care este necesara actualizarea/emiterea Hotararilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietatii publice.
4. Extinderea termenului pentru depunerea autorizatiei de construire in cadrul proiectului in termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finantare.
5. Clarificarea in cadrul declaratiei de angajament a situatiilor privind obtinerea, transmiterea, mentinerea autorizarii provizorii/acreditarii ca entitate de inovare si transfer tehnologic in conformitate cu prevderile initiale ale ghidului specific.
6. Actualizarea alocarilor regionale in cadurl apelului de proiecte in conformitate cu hotararea CMPOR nr. 96/26.06.2018.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare