Modificarea Ghidului specific 1.1.B - Sprijinirea parcurilor tehnologice si stiintifice

MDRAP a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice si stiintifice.
 
Principale modificari sunt:
1. Mentionarea faptului ca asigurarea contributiei financiare proprii a solicitantului si/sau liderului de proiect si/sau a partenerilor pentru implementarea proiectului se asigura fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public. Astfel, au fost corelate prevederile ghidului specific cu hotararea CMPOR nr. 95/26.06.2017.
2. Extinderea termenului la 90 de zile calendaristice calculate de la data primirii solicitantului a adresei privind demararea etapei precontractuale pentru situatia in care este necesara actualizarea/emiterea Hotararilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietatii publice.
3. Extinderea termenului pentru depunerea autorizatiei de construire in cadrul proiectului in termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finantare.
4. Actualizarea alocarilor regionale in cadrul apelului de proiecte in conformitate cu hotararea CMPOR nr. 96/26.06.2018.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare