Modificarea Ghidului specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

MDRAP a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI”.
 
Modificarile prevad:
- includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile privind achizitia si modernizarea mijloacelor de transport public;
- includerea posibilitatii de actualizare a informatiilor publicate in conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 si extinderea termenului de prezentare a contractului de servicii publice de transport local de calatori, in cazul atribuirii directe;
 
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare