Modificarea Ghidului specific 5.2/2 din cadrul POR 2014-2020

MDRAP a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/5/5.2/2 - Regiuni, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2, Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.
 
Principalele modificari vizeaza:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la atestarea prin HG, dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Actualizarea in Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificarilor formei de contract din Ghidul general.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare