Modificarea Ghidului specific al solicitantului - 8.1.A - Ambulatorii

MDRAP a modificat ”Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 ” Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate” Operatiunea A – Ambulatorii
 
Modificarile sectiunilor corespunzatoare din ghidul specific sunt cuprinse in Sinteza modificarilor.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare