Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE

MDRAP a emis ordinul de aprobare a modificarilor si completarilor “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru regiunile NORD EST, SUD EST, SUD MUNTENIA SI VEST, în cadrul Axei prioritare 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.”

Prin modificarile si completarile propuse s-a urmarit reglementarea modalitatii de derulare a proiectelor, urmarind accelerarea procesului de absorbtie a fondurilor prin POR 2014-2020.

Modificarile sunt cuprinse în Sinteza modificarilor.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare