Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.4/1

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul OR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectivul Specific 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca”.

Modificarea vizeaza:

- eliminarea din Anexa Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii a punctului 15 aferent criteriului VII.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritara 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibila nerambursabila a Cererii de finantare se incadreaza in alocarea financiara a municipiului pentru O.S. 4.4 ?„

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare