Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.4/4.5/1– Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca”.

Modificarile vizeaza:
- eliminarea din Anexa Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii a punctului 15 aferent criteriului VII.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritara 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibila nerambursabila a Cererii de finantare se incadreaza in alocarea financiara a municipiului pentru O.S. 4.5 ?„
- corectarea informatiilor din Anexa Grila evaluare tehnica si financiara, respectiv “Punctaj minim 50”.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare