Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/4/4.1/1

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificarile ulterioare.

Modificarile vizeaza:
- Includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile privind achizitia si modernizarea mijloacelor de transport public;
- Includerea posibilitatii de actualizare a informatiilor publicate in conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
- Introducerea posibilitatii de transmitere a cererii de finantare in sistemul MySMIS sub semnatura electronica extinsa a unei persoane imputernicite de catre reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat si introducerea Modelului Certificarea aplicatiei;
- Introducerea Modelului de Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Solicitarea unei Declaratii a reprezentantului legal al solicitantului prin care sa se certifice conformitatea cererii de finantare cu fisele de proiect selectate si prioritizate de Autoritatea Urbana;
- Completarea unor prevederi legislative.

Descarca Ghid specific
Descraca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare