Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/4/4.3/1

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul nr. 6258/21.11.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, ce contine conditii specifice pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.
 
Modificarile sunt detaliate in documentul Sinteza modificarilor.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare