Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul POR/2017/7/7.1/2 Investitii in infrastructura de turism

MDRAP a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investitii in infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020.
 
Principalele modificari prevad:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la atestarea prin HG, dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Actualizarea in Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificarilor formei de contract din Ghidul general.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare
Descarca Sinteza modificarilor