Modificarea si completarea Ghidului specific 3.1 C - Iluminat public

MDRAP a emis ordinul de modificare si completare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C – Iluminat public, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.
 
Principalele modificari vizeaza:
• clarificarea aspectelor privind inscrierea definitiva/temporara a drepturilor de proprietate mentionate la sectiunea 4.1;
• modificarea termenului in situatia in care nu exista un operator desemnat la data depunerii cererii de finantare;
• documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situatiile in care sunt executate lucrari ce necesita obtinerea autorizatiei de construire, cat si pentru pentru cele care nu necesita obtinerea AC;
• introducerea unei clauze contractuale privind asigurarea continuitatii procesului delegarii gestiunii serviciului de iluminat public;
• introducerea conditiilor privind acceptarea gestiunii SIP prin gestiune directa.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare