Modificari la Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet (apel POR/2017/4/4.1/1)

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1”, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.
 
Principalele modificari vizeaza:
- extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare la 10 zile lucratoare;
- extinderea situatiilor in care valoarea maxima eligibila a cererilor de finantare poate fi de 25.000.000 euro;
- corelarea, explicitarea si completarea, dupa caz, a unor aspecte prevazute in forma initiala a ghidului, privind solicitantii si activitatile eligibile;
-includerea subactivitatii eligibile privind „Construirea de parcaje pentru biciclete si eliminarea sintagmei „in zonele centrale ale municipiilor resedinta de judet” din activitatea Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale, categoria B de activitati, sectiunea 4.3.1.1;
- includerea in cadrul subcategoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanta, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;
- includerea cheltuielilor privind retelele aferente unor sisteme de utilitati publice, din corpul infrastructurii rutiere, in categoria cheltuielilor eligibile;
- diminuarea pragului minim de acceptare a unei cereri de finantare in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, la 60 de puncte;
 
Descarca Ghidul Solicitantului
Descarca Sinteza modificarilor
Ordin 6438-2017