Noi oportunitati de finantare pentru mobilitate urbana in municipiile resedinta de judet. Ghidul Solicitantului final pentru apelul de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat cu MDRAP

In data de 1 noiembrie 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a aprobat versiunea finala a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” din cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, a POR 2014-2020.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, descrierea etapelor de verificare si de contractare a proiectelor.

Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 08.11.2018, ora 12.00, utilizand aplicatia MySMIS, iar cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 08.03.2019, ora 12:00.

Ghidul solicitantului POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat
Ordin 6113/2018