PI 2.2. IMM - un nou apel de proiecte lansat in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat, in data de 22.10.2018, varianta supusa consultarii publice a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte.

Observatiile si propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, pana la data de 23.11.2018.

Descarca Ghid in consultare