POR 2.2 IMM apel 2020 – conditii de finantare

Ordinul nr. 3685/25.08.2020 privind aprobarea masurii de sprijin constand in acordarea de ajutoare de stat si ajutoare de minimis in cadrul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii în cadrul POR 2014-2020  a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I, 784/27.08.2020.

Prevederi ale Ordinului:
Beneficiari eligibili: Societati sau societati cooperative care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Valoarea totala estimata a ajutoarelor ce vor fi acordate in cadrul acestei masuri este de 150 milioane euro (FEDR+BS). Valoarea totala estimata a ajutoarelor de stat regionale este de 140 mil. euro, 10 mil. euro reprezentand valoarea totala estimata a ajutoarelor de minimis.

Valoarea finantarii nerambursabile: minimum 1.500.000 euro si maximum 6.000.000 euro.
Finantarea nerambursabila maxima acordata ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis cu respectarea plafonului de minimis, respectiv 200.000 euro.
Finantarea nerambursabila maxima acordata ca ajutor de stat la cheltuielile eligibile, pentru Regiunea Nord-Est, este de 70% pentru intreprinderi mici, respectiv 60% pentru intreprinderi mijlocii.

Categoriile de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de stat regional, sunt:
       •  Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
       •  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
       •  Cheltuieli pentru investitia de baza;
       •  Alte cheltuieli.

Categoriile de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de minimis, sunt:
    • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
    • Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului.

Lista domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de stat regionale si ajutoare de minimis prin masura POR 2.2, operatiunea A este anexa la Ordin.

Ordinul poate fi consultat aici -  (Partea I, 784/27.08.2020) (nu mereu se deschide direct cu nr specific din MO).