POR 8.1 - 8.2B UPU: eliminarea Avizului de oportunitate al Ministerului Sanatatii

MDRAPFE a modificat ”Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 ” Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta ” Operatiunea B – Unitati de primiri urgente, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul eliminarii cerintei obligatorii de obtinere si anexarii la cererea de finantare a Avizului de oportunitate al Ministerului Sanatatii asupra echipamentelor/dotarilor aferente unitatii de primiri urgente/compartimentului de primiri urgente, insotit/a de adresa pe baza careia acesta a fost emis.
 
Modificarile sectiunilor corespunzatoare din ghidul specific sunt cuprinse in Sinteza de modificari.
 
Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific care nu se regasesc in cadrul sintezei de modificari raman neschimbate.
 
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare