Prelungire termen de depunere - Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1a - invatamant anteprescolar si prescolar

În data de 04.07.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor cu numarul POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, POR/10/2017/10/10.1a/ITI si POR/10/2017/10/10.1a/BI, pâna la data de 05.07.2018, ora 14.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific ramân neschimbate.

Descarca Ordin de modificare