Programul Operational Regional 2014-2020, versiune revizuita

Versiunea revizuita POR 2014-2020, ce contine propuneri de modificare a alocarilor financiare orientative la nivel regional, precum si descrierea mecanismului de implementare pentru Axa prioritara 1, a fost transmisa Comisiei Europene, spre aprobare, de catre AM POR din cadrul MLPDA.

Ca urmare a analizei privind indeplinirea indicatorilor din cadrul de performanta, in octombrie 2019 a fost aprobata modificarea documentului de programare prin Decizia Comitetului de Monitorizare POR nr. 114/21.10.2019.

Decizie CM POR 114
POR 2014-2020 modificat [cu track changes]
Tabel realocari POR 2014-2020
Mecanism de implementare Axa prioritara 1