Relansare Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A - cladiri rezidentiale - Apel 3

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobata in data de 14.02.2020, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, SM, C de tip non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Apelul de proiecte vizeaza investitiile care se vor realiza in cadrul regiunilor de dezvoltare regionala Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia si Centru.

Pentru Regiunea Nord-Est alocarea financiara este de 5,8 milioane de Euro.

Depunerea proiectelor se va face in perioada 16.03.2020, ora 10.00 - 16.07.2020, ora 10.00.

Ghid specific
Ordin de aprobare