S-a modificat forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

In data de 26.11.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexata Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce contine conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.
 
Modificarea prevede actualizarea formei de contract in conformitate cu prevederile articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanta nr. 1/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, taxa pe valoarea adaugata neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile va fi suportata de la bugetul de stat.
 
Aceasta modificare se aplica beneficiarilor Programului Operational Regional 2014-2020,  ghidurile solicitantului aferente axelor prioritare 3 (prioritatile de investitii 3.1C si 3.2), 4 (prioritatea de investitie 4.1) si 7 (prioritatea de investitie 7.1).
 
Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul General raman neschimbate.
 
Descarca Noua forma de contract
Descarca Ordinul