Se reia procesul de evaluare a cererilor de finantare depuse in cadrul Prioritatii de investitii 2.2 - Investitii in IMM

Pentru proiectele depuse in cadrul PI 2.2-”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, procesul de evaluare a fost suspendat pana la primirea unei clarificari din partea AM POR cu privire la eligibilitatea investitiilor legate de extinderea capacitatii de productie sau diversificarea productiei care, pe langa achizitionarea de noi echipamente, pe care unitatea nu le-a mai detinut, prevad si achizitionarea unor echipamente in vederea inlocuirii celor utilizate in prezent, uzate fizic si moral.

Ca urmare a corespondentei pe aceasta tema cu Consiliul Concurentei, Autoritatea de Management pentru POR clarifica aplicarea prevederilor legale in legatura cu aceasta situatie, dupa cum urmeaza:
„Potrivit opiniei Consiliului Concurentei, care preia abordarea Comisiei Europene, simpla inlocuire a unor active nu poate fi considerata eligibila pentru acordarea unui ajutor regional pentru investitii initiale. In acest sens, cererile de finantare care prevad exclusiv investitii de inlocuire nu pot fi considerate eligibile in cadrul PI 2.2. In aceeasi ordine de idei, cererile de finantare care prevad, pe langa achizitionarea de active noi pentru unitate (in scopul extinderii capacitatii sau al diversificarii productiei) si inlocuirea unor active existente, pot fi acceptate cu conditia includerii componentei de inlocuire in categoria cheltuielilor neeligibile”.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022