Sprijin prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 - 2020 pentru pregatirea proiectelor de infrastructura

Avand in vedere faptul ca proiectele de infrastructura necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregatirea si elaborarea documentatiilor tehnico-economice, s-a decis acordarea prin Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020 de sprijin financiar pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice si a altor documentatii necesare pregatirii si implementarii unor proiecte de infrastructura din domeniile:

a) Mobilitate urbana;
b) Regenerare urbana;
c) Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura;
d) Centre de agrement / baze turistice /tabere scolare;
e) Infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic.

Astfel, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a emis Ordinul 855/17.07.2020 prin care a fost aprobat Ghidul solicitantuluiConditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 – 2020 destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”.

Prin acest apel de proiecte se va finanta elaborarea urmatoarelor documentatii tehnico-economice:

 • studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz;
 • proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie, inclusiv documentatiile tehnico-economice prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica in continuare reglementarile specifice.

In functie de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar si pentru documentatii de tipul:

 • plan de afaceri.
 • studiu de marketing,
 • studiu de oportunitate,
 • studii geotehnice,
 • studii pentru obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
 • studii arheologice,
 • studii hidrologice,
 • studii topografice,
 • documentatii cadastrale, orice alte categorii de studii si documentatii pentru obtinerea de avize/autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii.

Solicitantii proiectelor depuse in cadrul acestui apel sunt reprezentati de parteneriatele constituite dintre ADR, ca lider de parteneriat si:

 • unitatile administrativ teritoriale pentru proiectele destinate mobilitatii urbane si regenerarii urbane ;
 • cu judetele sau parteneriate intre acestea si/sau intre acestea si autoritati publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura;
 • cu unitatile administrativ teritoriale pentru proiectele de infrastructura publica de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic;
 • cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS)/ unitatile administrativ teritoriale care au in proprietate infrastructurile de tip centre de agrement / baze turistice (taberele scolare) sau parteneriate intre acestea;

Proiectele noi care vor beneficia de finantare in cadrul acestui apel vor fi supuse unui proces de prioritizare realizat la nivel de :

 • ADR (pentru domeniile „mobilitate urbana”, „regenerare urbana”, „infrastructura publica de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”)
 • Consiliul pentru Dezvoltare Regionala (CDR) (pentru domeniul „ Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura ”)
 • Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) (pentru domeniul „Centre de agrement / baze turistice /tabere scolare”)

Metodologia de prioritizare si implicit de selectare a proiectelor si a partenerilor va fi publicata pe www.adrnordest.ro, www.inforegionordest.ro si www.mfe.ro pana cel tarziu in data de 31.07.2020.

In acest context, invitam toti actorii relevanti sa initieze procesul de identificare si de pregatire a proiectelor care vor putea sa primeasca finantare din acest apel urmand ca, dupa publicarea metodologiei de selectie si prioritizare, sa diseminam si informatiile privind termenul limita stabilit pentru transmiterea fiselor de proiect completate.

Ghidul Solicitantului - conditii specifice pentru pregatirea de proiecte pentru 5 domenii (mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice -tabere scolare- si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic)