Termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi a fost prelungit

AM POR a emis Instructiunea nr. 152/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 31.07.2020, ora 17.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Instructiunea 152

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022