Trei noi centre sociale pentru varstnicii din Comuna Tutova

In data de 21 septembrie 2018, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est din Piatra Neamt, a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „INFIINTARE CENTRE SOCIALE (CENTRU DE ZI, CANTINA SOCIALA SI UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU) IN COMUNA TUTOVA, JUDETUL VASLUI”, initiat de parteneriatul dintre UAT Comuna Tutova si Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara "Econova". Contractul a fost semnat, din partea ADR Nord-Est, de Dl Vasile Asandei, Director General, iar din partea beneficiarului, de Dl Ion Corciova, Primarul Comunei Tutova, lider al parteneriatului.

Proiectul va avea o durata de implementare de 58 de luni si are ca obiectiv extinderea infrastructurii de servicii sociale de la nivel local prin infiintarea a trei centre sociale moderne, ce vor asigura accesul la servicii sociale de calitate pentru persoane varstnice. In cadrul proiectului vor fi realizate actiuni de modernizare si refunctionalizare a unei cladiri existente in vederea infiintarii a trei centre sociale pentru persoane varstnice (centru de zi, cantina sociala, unitate de ingrijire la domiciliu).

Valoarea finantarii nerambursabile este 928.867 Euro  si este asigurata prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitii 8.1 Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane varstnice.