Vesti bune pentru micii intreprinzatori: Lansarea unui nou apel de proiecte aferent prioritatii de investitii 2.1.A - Microintreprinderi

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a anuntat ca va lansa un nou apel de proiecte in cadrul prioritatii de investitii POR 2.1.A - Microintreprinderi, conform urmatorului calendar estimativ:

Publicarea ghidului specific, pe www.inforegio.ro: 6 mai 2019
Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie - 8 noiembrie 2019.Fata de primul apel de proiecte organizat in cadrul prioritatii de investitii 2.1.A – Microintreprinderi (lansat in mai 2016), principalele modificari si actualizari la ghidul specific vor viza urmatoarele aspecte:

  • Lansarea apelului doar in regiunile de dezvoltare in care alocarea financiara disponibila ar permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest si Centru
  • Termenul de depunere a autorizatiei de construire, in etapa precontractuala – 90 de zile calendaristice
  • Introducerea, in ghidul specific, a unor prevederi din Instructiunea AMPOR nr. 61/2017, referitoare la verificarea conditiei de eligibilitate privind pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
  • Introducerea modului de reglementare a semnarii cererii de finantare, in MySMIS, in cazul in care reprezentantul legal al solicitantului este un cetatean strain nerezident

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, pentru construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minima eligibila a unui proiect este 25.000 de euro.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maxima a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) este de 200.000 de euro, echivalent in lei.

Finantarea nerambursabila solicitata poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibila a proiectului.

Anunt de presa relansare 2.1A - MDRAP