Prioritatea 7.1 Apel 1

licitatie inchisa

Axa Prioritara 7, Prioritatea de Investitii 7.1, Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice (Investitii in infrastructura de turism)

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta cresterea numarului mediu de salariati in statiunile turistice.

Actiunile sprijinite
in cadrul acestei prioritati:
• Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructura rutiera, retele de captare si transport) in conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
• Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
• Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice
• Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului finantat.

Categorii de beneficiari eligibili:
- Unitati administrativ-teritoriale;
- Parteneriate constituite intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate mai sus.

Alocarea financiara
la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 17,05 mil Euro.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora lansarii cererii de proiecte: 01.04.2016, ora 16.00
Data si ora incepere depunere de proiecte: 01.06.2016, ora 12.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 05.12.2016, ora 16.30

Ghidul solicitantului - Prioritatea 7.1 (versiune finala - actualizat 22.03.2017)

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022