Asistenta tehnica REGIO 2014-2020

 


actualizat ianuarie 2023

Sprijin pentru ADR Nord-Est in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional 2014 - 2020 a semnat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, in data de 20.05.2020, contractul de finantare pentru proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021”, cod SMIS 137247.

Prin acest proiect, Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord - Est beneficiaza de sprijin financiar pentru continuarea implementarii activitatilor specifice indeplinirii obligatiilor asumate prin Acordul Cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POR 2014 - 2020. Conform acestui acord cadru, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a delegat Organismului Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est atributii referitoare la:

 • programare
 • evaluare, selectie si contractare a proiectelor
 • verificare a achizitiilor si a cererilor de rambursare si plata
 • monitorizarea proiectelor
 • informare si comunicare
 • sprijin pentru potentialii beneficiari / beneficiari

Obiective specifice ale proiectului:

 1. imbunatatirea sistemului de lucru utilizat la nivelul ADR Nord-Est care sa permita implementarea POR in Regiunea Nord-Est in conditii de eficienta si eficacitate;
 2. informarea si comunicarea catre toate categoriile grupului tinta asupra Programului Operational Regional in conditii de transparenta si tratament egal.

Printre activitatile propuse ale proiectului se numara:

 • inregistrarea si evaluarea cererilor de finantare;
 • intocmirea documentatiilor de contractare pentru cererile de finantare selectate
 • verificarea si avizarea procedurilor de achizitie publica realizate de beneficiari si transmiterea acestora catre Autoritatea de Management
 • procesarea cererilor de plata/rambursare si prefinantare
 • realizarea de vizite de monitorizare pe teren
 • elaborarea PDR Nord-Est 2021-2027
 • realizarea de rapoarte de monitorizare anuala a POR 2014-202, PDR Nord-Est 2014-2020 etc.
 • sprijin acordat potentialilor solicitanti de finantare prin solutionarea solicitarilor de informatii cu privire la POR 2014-2020, organizarea  de evenimente de informare si campanii de promovare
 • operationalizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta RIS3 Nord-Est

Perioada de implementare a activitatilor finantate prin acest proiect se va incheia la data de 31 august 2023.

Acest proiect este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat prin Regio - Programul Operational Regional 2014 - 2020, prioritatea Asistenta Tehnica. Valoarea totala a proiectului este 96.813.729,53 lei, din care 49.325.274,45 reprezentand valoarea eligibila nerambursabila din FEDR.

Informatii suplimentare pot fi solicitate Biroului Regional de Informare care functioneaza in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Str. Lt. Draghescu nr.9, Piatra Neamt, Telefon/ Fax: 0233 224.167, Email: info@adrnordest.ro,  Website: www.inforegionordest.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020


ANUNT DE PRESA

19.12.2019

ADR Nord – Est si Regio – o echipa performanta

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional 2014 - 2020 a finalizat implementarea proiectului „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2018-2019”, cod SMIS 121758. Proiectul a fost implementat in cadrul Regio - Programul Operational Regional 2014 - 2020, avand in calitate de Autoritate de Management - Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei .

Regiunea Nord-Est are la dispozitie prin Regio - Programul Operational Regional 2014-2020 o alocare financiara in valoare de 1,03 miliarde Euro pentru a creste calitatea vietii locuitorilor sai si pentru a contribui la dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale din regiune. Prin acest proiect, ADR Nord-Est a beneficiat de sprijin financiar pentru indeplinirea obligatiilor asumate privind implementarea programului Regio la nivelul Regiunii Nord - Est, referitoare la: programare, evaluare, selectie si contractare a proiectelor, verificarea achizitiilor si a cererilor de rambursare si plata, monitorizarea proiectelor, operationalizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta RIS3 Nord-Est, informare si promovare Regio, inclusiv sprijin pentru potentialii beneficiari si beneficiarii Regio. Astfel, in perioada ianuarie 2018 – decembrie 2019 au fost realizate urmatoarele activitati:

 • Evaluarea, selectia si contractarea cererilor de finantare depuse de beneficiari in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020: 584 cereri de finantare au fost verificate din punct de vedere al conformitatii administrative si al eligibilitatii, 411 cereri de finantare evaluate tehnic si financiar, s-a asigurat suport tehnic si organizatoric pentru 115 comisii de evaluare tehnica si financiara, au fost efectuate 101 vizite de precontractare si au fost semnate 423 contracte de finantare (exclusiv contractele reziliate).
 • Verificarea cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare: au fost verificate 1870 seturi de documente aferente cererilor de prefinantare, cererilor de rambursare, cererilor de plata si au fost efectuate 351 vizite la proiecte pentru verificarea cererilor de rambursare.
 • Monitorizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul Regio: au fost efectuate 1552 vizite de monitorizare, au fost verificate 2382 rapoarte de progres si au fost solutionate 1982 solicitari de modificare a contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii.
 • Operationalizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta RIS3 Nord-Est: au fost organizate 14 evenimente de informare, instruire si promovare RIS3, inclusiv 2 vizite ale delegatiilor internationale in regiune, au fost solutionate peste 200 solicitari de clarificari cu privire apelurile de proiecte RIS3, iar portofoliul de proiecte RIS3 a fost actualizat.
 • Promovarea Regio la nivelul Regiunii Nord - Est: au fost organizate 54 evenimente de informare si comunicare, au fost solutionate peste 1340 solicitari de informatii, iar pagina web dedicata Regio www.inforegionordest.ro a atras peste 53.000 vizitatori unici in perioada 2018-2019. Ca urmare a masurilor de promovare implementate, Regio - Programul Operational Regional 2014-2020 inregistreaza la finalul anului 2019 un grad de notorietate de peste 63% in randul populatiei din Regiunea Nord-Est.

Alte activitati derulate de OI Nord-Est in cadrul acestui contract de asistenta tehnica au vizat monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, realizarea unui studiu privind disparitatile de tip urban-rural in Regiunea Nord-Est, precum si derularea vizitelor de monitorizare de durabilitate pentru proiectele finantate prin POR 2007-2013 si POR 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului este de 52.597.345 lei, din care 26.298.672 lei reprezinta contributia din Fondul European de Dezvoltare Regionala, iar activitatile se vor incheia la data de 31 decembrie 2019.

Informatii suplimentare pot fi solicitate Biroului Regional de Informare care functioneaza in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Str. Lt. Draghescu nr.9, Piatra Neamt, Telefon/ Fax: 0233 224.167, Email: info@adrnordest.ro, Website: www.inforegionordest.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Investim în viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020> Lista contracte incheiate de ADR Nord-Est in perioada 2018-2019 in cadrul proiectului de Asistenta Tehnica POR


 

Anunt de presa start proiect - 16.07.2018

ANUNT DE PRESA

16.07.2018

Implementarea Programului Operational Regional 2014 – 2020 continua, cu sprijinul ADR Nord-Est 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, a semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, în data de 05.07.2018, contractul de finantare pentru proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Est în perioada 2018-2019”, cod SMIS 121758.

Regiunea Nord-Est are la dispozitie, prin Regio - Programul Operational Regional 2014-2020, o alocare financiara în valoare de 1,04 miliarde Euro pentru a creste calitatea vietii locuitorilor sai si pentru a contribui la dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale din regiune.

Prin acest proiect, ADR Nord-Est va beneficia de sprijin financiar pentru îndeplinirea obligatiilor asumate privind implementarea la nivelul Regiunii Nord - Est, referitoare la: programare, evaluarea, selectia si contractarea proiectelor, verificarea achizitiilor si a cererilor de rambursare si plata, monitorizarea proiectelor, informare si comunicare, inclusiv sprijin pentru potentialii beneficiari si beneficiarii Regio.

Acest sprijin va contribui la îmbunatatirea sistemului de lucru la nivelul ADR Nord-Est, pentru a permite implementarea Regio în conditii de eficienta si eficacitate în Regiunea Nord-Est si se va transpune în servicii suport pentru potentialii beneficiari si beneficiarii programului, în conditii de transparenta si tratament egal.

Valoarea totala a proiectului, reprezentând si valoarea nerambursabila este 52.597.345,11 lei, iar perioada de implementare a activitatilor se va încheia la data de 31 decembrie 2019.

Informatii suplimentare despre Programul Operational Regional 2014 – 2020  pot fi solicitate Biroului Regional de Informare care functioneaza în cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, Telefon/Fax: 0233 224.167, Email: info@adrnordest.ro, Website: www.inforegionordest.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Investim în viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022