A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte pentru intreprinderi de economie sociala de insertie POR/2021/9/9.1/3

AM POR a publicat Ghidul solicitantului in cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi, Axa prioritara 9, Prioritatea de investitii 9.1...

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment - sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021, CPV 79952000-2

ADR Nord-Est initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de Servicii de organizare eveniment - sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021...

ANUNT IMPORTANT in atentia beneficiarilor de finantare REGIO

Va rugam sa intreprindeti masurile necesare pentru a limita numarul de cereri de rambursare si de plata depuse la Organismul Intermediar, gestionand in asa fel proiectele incat,...

Modernizarea Centrului Cultural Nemira

Cu gandul la spatii de petrecere a timpului liber mai ofertante, in special pentru tineri, Primaria Orasului Darmanesti, Bacau a profitat de posibilitatile de finantare oferite de Regio...

A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte pentru Centrele comunitare integrate

AM POR a publicat Ghidul Solicitantului in cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8....

Manualele de utilizare ale aplicatiilor MySMIS2014 Front Office au fost actualizate

Compartimentul Coordonare SMIS din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene anunta actualizarea manualelor de utilizare ale aplicatiilor MySMIS2014 Front Office...

6,3 milioane euro finantare nerambursabila REGIO pentru Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau

In data de 13 mai 2021, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, a semnat contractul de finantare ...

Inchiderea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, Centre Comunitare Integrate

AMPOR informeaza potentialii beneficiari cu privire la inchiderea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni...

1,7 miliarde euro pentru dezvoltarea regiunii prin POR Nord-Est 2021-2027

ADR Nord-Est a transmis, in data de 16 aprilie 2021, o noua varianta de lucru a Programului Operational Regional Nord-Est 2021-2027 ...

A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie sociala de insertie POR/2021/9/9.1/2

AM POR 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritara 9...

O noua investitie in infrastructura educationala primeste finantare prin Regio

Contractul de finantare pentru proiectul MODERNIZARE SI REABILITARE Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicolae Vasilescu Karpen, Bacau...

Important pentru beneficiarii REGIO 2014-2020

In urma misiunii de audit a Comisiei Europene (CE), s-au identificat nereguli cu privire la aplicarea prevederilor legale in materie de achizitii publice pe tema respectarii cerintelor de echivalenta....

Finantare REGIO de 2,3 milioane euro pentru Universitatea Stefan cel Mare din Suceava

Eforturile Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, de dezvoltare si modernizare continua, pentru a oferi studentilor sai cele mai bune conditii de studiu si interactiune socio-culturala,...

Termenul de depunere pentru apelul POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3 (2020), Grup vulnerabil: copii a fost prelungit

AM POR a prelungit cu trei luni perioada pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul apelului 3 aferent Obiectivului specific 8.3C...

Termenul de depunere pentru apelul POR/2020/1/1.1.C./2 a fost prelungit

AM POR a prelungit cu doua luni perioada pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul apelului 2 aferent AP 1, PI 1.1, Operatiunea C...