24 martie 2017 - termenul maxim pentru depunerea expresiilor de interes pentru investitii finantabile prin Axa 1 POR!

Programul Operational Regional 2014 – 2020, prin Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic aloca Regiunii Nord - Est 36,15 milioane Euro pentru implementarea investitiilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurilor si serviciillor de transfer tehnologic.

Accesarea acestor fonduri este conditionata de depunerea scrisorilor de intentie elaborate  in baza metodologiei standard, prin care potentialii beneficiari prezinta experienta, viziunea, avantajele competitive, mecanismele functionale, activele si abilitatile existente sau care vor fi create, in scopul dezvoltarii activitatilor de transfer tehnologic.

Termenul maxim de completare si transmitere a acestui document la ADR Nord – Est este 24 martie 2017, la adresa de email adrnordest@adrnordest.ro, fax 0233 218072.

Criteriile minime obligatorii care vor fi respectate in redactarea si depunerea scrisorilor de intentie sunt:

  • scrisoarea de intentie respecta formatul din metodologie, toate sectiunile au fost completate
  • scrisoarea de intentie este stampilata, datata si semnata de reprezentantul legal al solicitantului de finantare
  • scrisoarea a fost transmisa in termenul limita:  24.03.2017, ora 23.59
  • entitatea promotoare si investitia propusa sunt localizate in Regiunea Nord-Est
  • investitia propusa vizeaza domeniile identificate in RIS3 Nord - Est

Pentru informatii suplimentare si clarificari privind elaborarea scrisorilor de intentie, va invitam sa ne contactati la email: info@adrnordest.ro si telefon 0233 218071.

Documente relevante:

Document Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST [draft - actualizat 06.03.2017]

Anexe Document Cadru Regional [draft - actualizat 06.03.2017]

Metodologia pentru completarea scrisorii de intentie

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022