A fost prelungita perioada de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM

Prin Instructiunea nr. 167/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sector locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 09.09.2020, ora 10.00.

Instructiunea 167

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022