Masuri necesare optimizarii procesului de implementare a proiectelor de infrastructura finantate din fonduri externe nerambursabile stabilite prin OUG 44/2023

Ordonanta de urgenta nr. 44/2023 pentru stabilirea unor masuri necesare optimizarii procesului de implementare a proiectelor de infrastructura finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 26 mai 2023.

OUG 44/2023 aduce modificari si completari urmatoarelor acte normative :

  • OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2022
  • OUG 109/2022 privind unele masuri pentru proiectele de infrastructura de apa si apa uzata finantate din fonduri europene
  • OUG  88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea unui sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finantarii prin Programul operational Asistenta tehnica 2014-2020 (POAT 2014-2020) si Programul operational Infrastructura mare 2014-2020 (POIM)
  • OUG  101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
  • OUG 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa
  • OUG 171/2022 pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura finantate din fonduri externe nerambursabile
  • OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011
  • OUG 183/2022 privind stabilirea unor masuri pentru finantarea unor proiecte de regenerare urbana

Actul normativ creeaza cadrul legal pentru valorificarea fondurilor europene puse la dispozitia Romaniei si asigurarea implementarii in conditii optime a proiectelor finantate din aceste resurse. Astfel, noile masuri vor conduce la implementarea intr-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructura finantate prin fonduri externe nerambursabile si maximizarea absorbtiei acestora, in vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel national si regional in raport cu Comisia Europeana.

Descarca OUG nr. 44/2023

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022