Modificarea alocarii financiare in cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, AP 3, PI 3.1, Operatiunea B - Cladiri Publice

MDRAP a modificat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri Publice, in sensul suplimentarii alocarii financiare pentru sase regiuni, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest, Nord-Vest si Centru, in cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
 
Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.
 
Descarca Ghidul solicitantului
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022