Modificarea Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat

AM POR a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Modificarile se refera la:
- Eliminarea cerintei de prezentare a datelor referitoare la persoanele desemnate de partener in echipa de implementare a proiectului, din cadrul Modelului_C – Acord de parteneriat;
- Mentionarea posibilitatii ca echipa de implementare a proiectului, de la nivelul partenerilor, sa cuprinda si alti membri in afara de cei solicitati in mod obligatoriu prin ghidul specific;
- Prelungirea termenului pentru prezentarea Autorizatiei de construire in cazul achizitionarii prin proiect a punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice;

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Ghid specific 23.09.2020
Sinteza modificarilor
Ordin de modificare