Modificarea Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/in parteneriat

AM POR a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/in parteneriat, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Principalele modificari se refera la:
- Eliminarea cerintei de prezentare a datelor referitoare la persoanele desemnate de partener in echipa de implementare a proiectului, din cadrul Modelului_C – Acord de parteneriat;
- Mentionarea posibilitatii ca echipa de implementare a proiectului, de la nivelul partenerilor, sa cuprinda si alti membri in afara de cei solicitati in mod obligatoriu prin ghidul specific;
- Prelungirea termenului pentru prezentarea Autorizatiei de construire in cazul achizitionarii prin proiect a punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice;

Ordin de modificare
Ghid specific 30.09.2020
Sinteza modificarilor