Modificarea Ghidului General POR 2014-2020 – prevederi procedurale pe perioada starii de urgenta/de alerta

AM POR a emis Ordinul nr. 3907/05.10.2020 care reglementeaza masuri aplicabile desfasurarii proceselor de evaluare, selectie, precontractare si contractare din cadrul apelurilor de proiecte aferente POR 2014-2020. Aceste masuri sunt detaliate in cadrul sectiunii 8.7 – Prevederi procedurale pe perioada starii de urgenta/de alerta din Ghidul General POR.

Astfel, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentului ordin continua procesul de evaluare, selectie, precontractare, contractare a proiectelor pentru toate proiectele pentru care a fost solicitata suspendarea pe perioada starii de urgenta/ alerta instituita pe teritoriul Romaniei.

Procesul de evaluare, selectie, precontractare, contractare a proiectelor se continua pe perioada starii de alerta instituita in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In mod exceptional, in cazuri temeinic justificate procesul anterior mentionat se poate suspenda pe perioada starii de alerta, la cererea justificata a solicitantului, pe o perioada care nu poate depasi 14 zile calendaristice.

Suspendarea procesului mentionat (...) se poate realiza doar in baza transmiterii unor documente justificative emise de entitati terte aplicantului.

Rugam toti solicitantii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul Ordinului 3907.

Ordinul MLPDA nr. 3907/05.10.2020

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022