Modificarea Ghidului Solicitantului - POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI

In data de 27.09.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI”.

Principalele modificari sunt ilustrate in documentul “Sinteza principalelor modificarilor la Ghidul solicitantului O.S.3.2 – septembrie 2017” si vizeaza:
-extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;
-corelarea, explicitarea si completarea unor aspecte prevazute in forma initiala a ghidului, privind activitatile eligibile;
-includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuala;
-includerea sub-activitatii eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;
-includerea si explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila;
-includerea in cadrul sub-categoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanta, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;
-includerea cheltuielilor privind retelele aferente unor sisteme de utilitati publice, din corpul infrastructurii rutiere, in categoria cheltuielilor eligibile;
 
Descarca Ghidul
Descarca Sinteza principalelor modificari
Descarca Ordinul de ministru

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022